Prawo odstąpienia od umowy - konsument

1. Przed przekazaniem towaru do wysyłki przez Sklep konsument uprawniony jest do rezygnacji z zamówienia.
Aby skorzystać z tego uprawnienia należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod nr kontaktowym,
bądź drogą elektroniczną.Wpłacone należności zostaną zwrócone na wskazany przez klienta rachunek
bankowy przelewem bądź przekazem pocztowym na wskazany przez klienta adres.
W przypadku zaniechania wskazania sposobu zwrotu należności, Sklep wezwie
Klienta do wskazania tego sposobu drogą elektroniczną na podany przy
składaniu zamówienia adres e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz
brak zwrotu omawianych kwot będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru
do na adres ul. Skierniewicka 3/5 lok 2  93-114 Łódź. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
załączony jest do potwierdzenia złożenia zamówienia, a także znajduje się na dole tej strony.
Klient winien wskazać sposób przekazania kwoty mającej podlegać zwrotowi wraz ze
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku zaniechania wskazania,
Sklep wezwie Klienta do wskazania tego sposobu drogą elektroniczną na podany przy składaniu
zamówienia adres e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz
brak zwrotu omawianych kwot będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.

3. Zwracany towar musi być kompletny i zwrócony w stanie niezmienionym, tj.towar może zostać zwrócony,
jeśli klient postępował z nim z uwzględnieniem możliwości ewentualnej konieczności jego zwrotu.
Oznacza to, że towar nie może nosić widocznych śladów użytkowania (m. in. zabrudzeń, rys, uszkodzeń).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sklep dokona zwrotu ceny towaru w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w terminie 14 dni
od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem ust. 2.

5. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu(tj. koszt przesłania towaru bądź jego przewiezienia).